Pogodnosti za članove

Članovi Komore koji redovno izmiruju zakonsku obavezu uplate članarine, imaju niz pogodnosti u odnosu na druge korisnike:

  • Umanjena osnovica za obračun članarine za izvoznike sukladno važećim odlukama;
  • Zastupanje interesa pred nadležnim organima;
  • Promocija članica;
  • Redovna obavještenja o aktivnostima Komore, uključujući pozive na edukacije, B2B događaje, konferencije;
  • Pristup EU fondovima;
  • Niz besplatnih edukacija za uposlenike kompanija – članica;
  • Niže tarife kod pribavljanja određenih dokumenata za izvoz koje izdaje Komora;
  • Prednost kod izbora za izlaganje na grupnim štandovima koje organizira VTKBiH na međunarodnim sajmovima u inozemstvu;
  • Povezivanje sa domaćim i stranim partnerima;
  • Mogućnost pristupa podacima i informacijama kojima raspolaže VTK BIH.
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.